Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Sen är det bara att fortsätta.I detta skede använder jag förutom traditionella handverktyg också
diverse grovavverkande elmaskiner, en hel del trä ska bort. I förgrunden arbetsmodellen som jag tar mått ifrån.