Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Ett block av hoplimmade hyvlade plank av amerikansk lind är utgångspunkten för skulpturen.
I detta block ryms större delen av skulpturen. Barnets huvud och alla fyra händerna
skulpteras separat och fogas till blocket. Men till det har vi en bit kvar...