Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Här är barnets huvud och en första variant av hans vänsterarm löst ditsatta.