hur jag går till väga med en lite större skulptur         Bilderna kommer från mitt arbete med en Mariaskulptur till Östra Tommarps kyrka 2007.

Till de större skulpturerna gör jag alltid först mindre utkast och modeller.

Sedan gjorde jag en mer slutgiltlig trämodell som förlaga till den stora skulpturen.

Ett block av hoplimmade hyvlade plank av amerikansk lind är utgångspunkten för skulpturen.

Här har jag börjat ta bort överflödigt trä med hjälp av tigersåg, cirkelsåg m.m.

Sen är det bara att fortsätta.I detta skede använder jag förutom traditionella handverktyg också

Man arbetar paralellt runt hela skulpturen. Ibland är det praktiskt att ha den liggande.

Förlagan finns alltid i närheten.

Här är barnets huvud och en första variant av hans vänsterarm löst ditsatta.

Jesus vänterarm är omgjord, hans högerarm och Marias vänster har tillkommit...

och barnets ansikte och annat utformats litet mer...

och litet till.

I detta skede formade jag om hela Marias ansikte 2cm längre

 Arbetet med tygvecken har kommit mycket längre och jag har målat hela

Nu var det dags att ta med skulpturen till kyrkan för att se hur ljuset faller där den ska placeras.

Vid utformningen av ansiktet kan mycket små skillnader vara avgörande.

Barnets huvud limmas fast och skulpturen har fått litet mer färg.

Detaljarbete med elmaskin på Jesus.

Målning med äggoljetemperafärg, en emulsion av färskt ägg,

Bladguldet på plats. Målas över tunt med linoljefärg.

Nästan klar tror jag... kanske ta ner glansen litet i det blå tyget?