Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Jag närmar mig försiktigt den tänkta formen. Då och då under arbetets gång vitmålar jag för att bättre se hur jag ska gå vidare.