Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Kroppen och låren har grovformats. Nu tillkommer de andra delarna som noga passas in och
skruvlimmas fast. Sedan avlägsnas skruvarna och ersätts med träpluggar. Jag använder
lindträ till kroppen och al eller särskilt hård och tätvuxen lind till extremiteterna.