Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Dags att sätta igång! Detta ska så småningom bli en figur som ligger på rygg. Den större biten
är bålen, de båda mindre ska bli delar av bakbenen. För figurer i andra kroppsställningar blir
bitarna naturligtvis annorlunda. Så här i början använder jag grova redskap som bandsåg, yxa m.m.