hur jag gör en liten skulptur


Också små skulpturer sätter jag samman av flera olika träbitar för att få fibrerna
i rätt riktning och möjliggöra de spensliga extremiteterna.
Så här går det till.

Dags att sätta igång! Detta ska så småningom bli en figur som ligger på rygg. Den större biten

Kroppen och låren har grovformats. Nu tillkommer de andra delarna som noga passas in och

Här har de nya delarna monterats och formats i grova drag. Nu är det knivar, stämjärn och elfil som gäller.

Jag närmar mig försiktigt den tänkta formen. Då och då under arbetets gång vitmålar jag för att bättre se hur jag ska gå vidare.

En liten unge ska vila på ena "armen". Här grovt tillyxad av två små bitar.

Litet pyssel med att passa in den lilla tätt intill. Ungen har fått ett litet utstickande bakben...

...och här kommer en liten framtass som ska hålla i den större figuren.

Nu börjar det arta sig och de grövre verktygen är undanlagda. I slutfasen använder jag stämjärn och knivar av många olika slag men också en elektrisk Dremel (tandläkarborrliknande verktyg som kan förses med olika slip-, borr- och kaptillsatser) för detaljarbete.

Här är det bara småsaker kvar och den slutliga färgsättningen.

Avslutningsvis några bilder på den färdiga skulpturen.

Vänder man på den framgår konstruktionen med de olika delarna.

Jag eftersträvar ett samspel mellan mera finputsade och litet grövre ytor.

Det är ju små skulpturer. Men jag försöker få dem starkt laddade känslomässigt och med associationsmöjligheter åt olika håll.

För färgsättningen använder jag hemmagjord äggoljetempera, en tålig färg som trivs mycket bra med trä och som reflekterar ljus på ett tilltalande sätt. När den har torkat ordentligt kan den borstas upp med tagelborste till en äggskalsliknande halvmatt finish.

Färdig!