teckningar


Några stora teckningar (80x100 eller 100x100 cm).
De är utförda på grundad pannå och är inte avsedda att glasas och ramas.

Nedersta raden: Små teckningar 30x40cm utförda år 2020.