Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

AMU-Hadar,Malmö
Den stora skulpturen hänger i en wire i ett stort ljusschakt och kontrasterar mot
omgivningen. Vingarnas undersidor är förgyllda. Förutom träskulpturen är också
några vingliknande halvt genomskinliga föremål av glasfiberplast upphängda.