sankta maria


Mariaskulptur till kyrkan i Östra Tommarp strax väster om Simrisham, 2007.

Den ursprungliga Madonnan, en illa åtgången skönhet från 1300-talet finns på historiska museet i Lund.
Till Tommarps kyrka ville man ha en ny skulptur.
Inte en kopia av den gamla, men gärna något med anknytning till och med inspiration hämtad från den gamla.

Träskulpturen är c:a 75 cm hög och placerad på ett podie i anslutning till dopfunten.

Under rubriken "hur de görs, Maria" kan man följa hur den växte fram.

foto PeO Eriksson

foto PeO Eriksson

foto PeO Eriksson

foto PeO Eriksson

foto PeO Eriksson

På plats i kyrkan bredvid dopfunten.