uppdrag, de flesta i offentlig miljö

Arbeten för inomhus- och utomhusmiljö av olika karaktär.

Här visas uppdrag från 2006 och framåt.