Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Sommaren 1995 deltog jag i ett symposium med deltagare från östersjöländerna Tyskland, Polen,
Litauen, Ryssland och Sverige. Temat var "Expeditions, the Baltic Sea". Jag byggde tre långsmala
farkostliknande objekt i olika material, c:a 2 m långa. Från början tänkte jag att de skulle heta
"3 olika sätt att närma sig en kust", men under arbetets gång skars det ner till "3 olika sätt"
för att inte styra associationerna i onödan.