Samtal pågår

Bronsgrupp till Blekinge Folkhögskola i Bräkne-Hoby 2022.

Bilder från monteringen, markarbete återstår!

Bilden nedan är något manipulerad för att visa utseendet när gräset har kommit på plats.

Den ursprungliga träskissen i litet format.

Nedan fullskalemodellerna som används vid framställningen av bronsskulpturerna, också de av trä (klotet i blandmaterial).