Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Mycket av grovarbetet på skulpturerna görs med el-maskiner.
Finlir och avslutande ytarbeten gör jag med handverktyg. Här håller jag på med en arm.