fågelbarn arbetsprocess

   
   
Under 2017-18 arbetade jag med 5 skulpturer av brons till den nya Hamnparken i Oskarshamn.

Några bilder från arbetet med trämodellerna som sedan användes för formtagning till bronsskulpturerna.
 
 

Jag gör enkla ritningar till de stora träblocken på grundval av de små träskisserna.

Här är kropps- och huvudblocket till gestalten med uppsträckta armar.

Armar och ben är påbörjade och kroppen har fått mera form.

De olika delarna är sammanfogade. Den slutliga utformningen gör jag när alla 5 grovt tagit form.

Nästa figur! De större träblocken sammanfogas.

Ben, armar och stjärt har tillkommit.

Den tredje figurens viktigaste komponenter.

Utformning av huvud och kropp.

Fler delar har tillkommit...

...Och utformats bättre.

Den tillbakalutade gestalten (som ses på den första ritningsbilden) har påbörjats...

...Och kommit en bit på väg.

Mycket av grovarbetet på skulpturerna görs med el-maskiner.

Här är alla träbitarna på plats.

Och bättre formade.

Fyra styck grovt utformade, bara en kvar.

Hoplimmning av de större blocken. Den femte figuren balanserar på ett ben.

Jag använder olika maskiner baserade på vinkelslipar.

I bakgrunden till vänster kan fullskaleritningen anas.

Fler delar har tillkommit. Jämför med den lilla modellen!

Jag vill helst ha den i balans redan från början.

Nästan klar.

Sen går jag över allting en gång till för den slutliga utformningen.

Svårare än så är det inte! Dags att lämna över till bronsgjutaren.

Och här är de färdiga bronsskulpturerna.