blandade känslor, Trelleborgs Museum

       4juni-4september 2016

Utställningen "blandade känslor" var ett försök att sammanföra olika uttryckssätt jag arbetat med.

Det svarta rummet rymde till största delen skulpturer och teckningar på temat "liten på jorden"
I det mindre rummet fanns teckningar och skulpturer baserade på gamla bokmärken, leksaksfigurer och annat kitschigt.