2017
Under år 2017 påbörjade jag ett större uppdrag, Fågelbarn. Jag gör fem bronsskulpturer till den nya hamnparken i Oskarshamn.
Jag utför dem i trä för att sedan låta gjuta dem i brons.
Arbetet sker parallellt på alla fem, väl på plats ska de utgöra en enhet även om de är utspridda längs ett gångstråk.

Bilder från arbetet med de fullskaliga modellerna: