stora teckningar


   Några stora teckningar (80x100 eller 100x100 cm).
   De är utförda på grundad pannå och är inte avsedda att glasas och ramas.