luft under vingarna - förskolor i Jönköping


Åt Jönköpings kommun har jag gjort några skulpturer som placeras ut i
anslutning till nyuppförda förskolor. Under 2009 en vid Arredalens förskola
i stadsdelen Liljeholmen och en vid Ullstigens förskola i Taberg.
Under 2011 tillkom ytterligare en vid Högalunds förskola i Tenhult.

De tre skulpturerna är likadana, gjutna i brons efter samma trämodell.
De röda hjulen är pulverlackade.

Arredalens förskola, Liljeholmen Jönköping.

Ullstigens förskola, Taberg.

Högalunds förskola i Tenhult stod klar först 2011.