luft under vingarna - förskolor i Jönköping


    Åt Jönköpings kommun har jag gjort några skulpturer som placeras ut i
    anslutning till nyuppförda förskolor. Under 2009 en vid Arredalens förskola
    i stadsdelen Liljeholmen och en vid Ullstigens förskola i Taberg.
    Under 2011 tillkom ytterligare en vid Högalunds förskola i Tenhult.

    De tre skulpturerna är likadana, gjutna i brons efter samma trämodell.
    De röda hjulen är pulverlackade.

Arredalens förskola, Liljeholmen Jönköping.

Samma skulptur i annan vinkel.

Ullstigens förskola, Taberg.

Ullstigen igen.

Högalunds förskola i Tenhult stod klar först 2011.