Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Det som syns i vänsterkant är rester av scenbygget från invigningen. På väggen
bakom åskådarna skymtar en informationsskylt med uppgifter om Nils Holgersson,
Selma Lagerlöf och skulpturen på ett stort antal språk inklusive blindskrift.