sprungen ur boken, nils holgersson i Karlskrona


Nils Holgerssonskulpturen i Karlskrona i brons stod klar 24/11-06,
på hundraårsdagen för bokens utgivning.
Sprungen ur boken finns i närheten av Amiralitetskyrkan och Rosenbom.

Förutsättningarna för utförandet var i korthet:
1. Nils ska avbildas i "naturlig" storlek d.v.s. liten nog att rida på en gås.
2. Framställningen ska direkt anknyta till Selma Lagerlöfs text.


Nils, kupolen och boken gjordes i trä för att sedan gjutas i brons.
Skulpturen är mycket liten; 100 cm i diameter.
Längs med kupolens nederkant finns ett textband med skulpturens namn och ett kort citat ur boken.

I bakgrunden syns Amiralitetskykan, till höger om trappan står Rosenbom.

...Och är numera stensatt. Bild från 2019.

Vintertid är skulpturen uppvärmd för att inte täckas helt av snön.