uppdrag, de flesta i offentlig miljö

Arbeten för inomhus- och utomhusmiljö av olika karaktär.

Uppdrag från 2006 och framåt har egna underrubriker.
Ett urval tidigare uppdrag finns samlade under "äldre uppdrag".