samtal pågår

Projekt under arbete, en skulpturgrupp av brons till Blekinge Folkhögskola i Bräkne-Hoby.
Bygget är försenat, utplaceringen är framskjuten.

Träskiss i litet format. Nedan fullskalemodellerna som används vid framställningen av bronskulpturerna, också de av trä. Figurerna blir blåpatinerade, klotet mörkt/svart. De ska placeras längre ifrån varandra.