blå fågelbarn arbetsprocessBilder från arbetet med blå fågelbarn, 2018.
Visar litet av arbetet med de fullskaliga modellerna av trä som användes till formtagning för bronsgjutning.
Som vanligt arbetar jag med lindträ. Förutom traditionella handverktyg använder jag diverse elektriska maskiner.Dags att lämna över till bronsgjuteriet.