RALF BORSELIUS

Nästa utställning 30okt-30 dec 2016 Höganäs Museum.
Skulptur och teckning, tillsammans med Anne-Beth Borselius